DANSKE ÆG BRANCHEKODE

Strengere krav end EU-lovgivning

I 2016 indgik tre danske pakkerier, der er medlem af brancheorganisationen Danske Æg, en fælles branchekode for at løfte de danske æg op i verdensklasse. I 2018 lancerede brancheforeningen så et stempel, der er forbrugerens garanti for, at ægget lever op til strenge krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, der rækker udover den gældende EU-lovgivning. 

Danske æg af høj kvalitet

Hvad er branchekoden?

Et unikt sæt af regler og krav, der sikrer danske salmonellafrie æg af høj kvalitet, produceret med god dyrevelfærd, sporbarhed og kontrol gennem hele produktionskæden.

Danske Æg tager med branchekoden ansvar for hele produktionskæden ud til forbrugeren. Hvert led i produktionskæden har specifikke kriterier, som skal være opfyldt og som kontrolleres ved audit hvert år. 

En bred vifte af tiltag

Hvad indeholder branchekoden?

Den danske branchekode indeholder blandt andet: 

• En af verdens sikreste salmonellakontrolprogrammer
• Unik sporbarhed for såvel produkt, dyr og foder
• Audits i alle led af produktionen ved ekstern auditør
• Krav til varmebehandling af foder
• Dyrevelfærdskrav, der ligger over lovgivningskrav
• Myndighedskontrol inden for alle led af produktionen

Fire fokusområder

DANSKE ÆG-mærket

DANSKE ÆG-våbenskjoldet er forbrugernes garanti for, at æggene er danske, samt at producenterne lever op til høje standarder for fødevaresikkerhed, sundhed og dyrevelfærd, som rækker udover de fastlagte regler i EU. 

Våbenskjoldet påtrykkes DANÆGs æggebakker, samt direkte på æggeskallen.